mensenrechten

Mensenrechten, Er bestaan rond honderd verschillende mensenrechten,

Mensenrechten, Er bestaan rond honderd verschillende mensenrechten, vervat in internationale verdragen.De meeste zijn van oorsprong Westerse rechten die vanaf de zeventiende eeuw zijn geformuleerd. Mensenrechten worden vaak in drie categorieën ingedeeld. Die categorieën worden ook wel generaties genoemd,

Particulliere initiatieven

Rechtsbijstand verzekering

 

Gesponsorde koppelingen

Opendoors

Opendoors Open Doors steunt vervolgde christenen. Wereldwijd worden 100 miljoen christenen vervolgd. Staat u op de bres voor vervolgde christenen? Opendoors

Persvrijheid

Persvrijheid Persvrijheid is de vrijheid van drukpers, het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of kenbaar te maken. Een democratische samenleving kan alleen goed functioneren als de persvrijheid - als een van de voornaamste voorwaarden - goed geregeld is.

Ik ben onbetaalbaar

Ik ben onbetaalbaar Petitie voor strafbaarstelling van prostituee-bezoek in Nederland. Teken voor gelijkwaardigheid en vrijheid. Teken voor een nieuw beleid. U tekent toch ook?.

Over de mensenrechten pagina

De rechten van de mens of mensenrechten omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Voorbeelden zijn het recht op vrije meningsuiting, het recht op leven, het recht op bescherming tegen marteling en het zelfbeschikkingsrecht.

Laatste update:
27 oktober 2016

Over de beheerder

Indien u een link suggestie heeft, of vragen of wilt adverteren kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen

Contact met de beheerder

Laatste forum berichten

De ontwikkeling van Mensenrechten

De ontwikkeling van Mensenrechten Video afspelen deze film wordt uitgelegd hoe we tot de huidige mensenrechten zijn gekomen en wat hier allemaal voor nodig is geweest. Ook is het belangrijk te kijken in hoeverre mensenrechten vandaag de dag daadwerkelijk gerespecteerd worden. En als laatste hoe ziet de

Nieuws mensenrechten

Nieuws binnenland

Nieuws Navo